Ajankohtaista

10.6.2020

Maailman ruokaturvallisuuspäivää vietettin 7.6.

Maailman ruokaturvallisuuspäivää vietettiin sunnuntaina 7.6. toista kertaa. Poikkeusoloissa maailman huomio kiinnittyy entistä enemmän ruoan turvallisuuteen. Satotukussakin poikkeustilanne on muuttanut toimintamallejamme tuotteita käsiteltäessä. Ruokaturvallisuus on ollut aina osa toimintaamme.

Elintarvikkeisiin liittyvät lait Suomessa ovat tiukasti säädeltyjä ja viranomaisvalvonta on tehokasta. Toteutamme Satotukussa lakeja ja viranomaismääräyksiä tiukempaa omavalvontaa. Testaamme jatkuvasti viranomaisten lisäksi mikrobiologisilla testeillä ja torjunta-ainetesteillä kotimaisia sekä ulkomaisia tuotteita. Panostamme tuotteiden turvallisuuteen mm. vaatimalla tavarantoimittajilta sertifiointeja ja jäljitettävyyttä. Koko Greenfood-konsernin toimitusketjussa ja omassa jalostuksessa noudatetaan tunnettuja standardeja, kuten GlobalG.A.P., BRC Food, ISO 22000 ja FSSC 22000.

Omavalvonta

Elintarvikelaki edellyttää Satotukulta omavalvontasuunnitelmaa, johon kirjataan toimintaan liittyvät riskit ja keinot niiden hallitsemiseksi. Viranomaiset varmentavat omavalvonnan toimivuutta tarkastuskäynneillään. Oiva-raportin avulla kuluttajalle kerrotaan yksinkertaisella ja selkeällä tavalla, kuinka hyvin yritys on hoitanut omavalvontansa. Viimeisin Oiva-raportin tarkastus Satotukussa oli vuonna 2017, jolloin saimme parhaimmat arvosanat ja riskiperusteisen arvion mukaan tarkastus tehdään kolmen vuoden välein.

Elintarviketurvallisuussertifikaatti

Satotukulle on jatkuvan laadun- ja kehittämistyön tuloksena myönnetty vuonna 2016 elintarviketurvallisuussertifikaatti FSSC 22000, jonka uusi versio on päivitetty vuoden 2020 alussa.

Sertifikaatin soveltamisalat:

  • Hedelmien ja vihannesten leikkaaminen ja pakkaaminen muovikalvoihin tai -alustoihin
  • Kokonaisten hedelmien ja vihannesten pakkaaminen muovikalvoihin tai pahvilaatikoihin
  • Banaanien kypsytys

Sertifikaatin piiriin kuuluu kaikki prosessit ja toiminnot, myös keräily ja vastaanotto, jotka liittyvät yllä oleviin määriteltyihin tuotteisiin. Bureau Veritas Certificationin myöntämä FSSC 22000 -sertifiointi on osoitus Satotukun pitkäjänteisestä sitoutumisesta ammattimaiseen ja johdonmukaiseen liiketoiminnan harjoittamiseen.

Auditointijärjestelmä

Satotukussa tehdään sisäisiä auditointeja säännöllisesti erillisen suunnitelman mukaisesti. Erilaisia sertifioinnin piiriin kuuluvia prosesseja ja toimintoja sekä niiden toimivuutta tarkastellaan vähintään kerran kolmessa vuodessa (sertifikaatti on voimassa aina kolme vuotta kerrallaan). Toimiessaan oikein, sisäiset auditoinnit on loistava työkalu jatkuvaan toiminnan parantamiseen ja kehittämiseen.

Tämän lisäksi meitä auditoi vuosittain asiakkaat, sertifiointilaitos sekä viranomaiset (esim. Oiva ja luomutarkastus). Ulkopuoliset auditoinnit voivat olla myös ennalta ilmoittamattomia pistotarkastuksia.