Styrkan är fantastisk logistik

Varje dag tar Satotukku emot produkter såväl från Finland som från andra länder. Vi importerar frukter och grönsaker från 15 olika länder, bland annat Argentina, Chile och Sydafrika. En av våra viktigaste samarbetskollegor är Greenfood Iberica i Spanien.

Cirkulationen av produkter i vår lager är väldigt snabb: för utländska produkter i genomsnitt två dagar och för inhemska endast en dag. För att kunna koncentrera oss på vårt företags kärnverksamhet sköts Satotukkus distribution i samarbete med branschens mest professionella avtalstransportörer. Detta möjliggör användning av moderna och klimatkontrollerade transportlösningar.

Tre verksamhetsställen

Satotukkus huvudkontor och logistikcentral är stationerad i Stubbacka, Vanda. Vi har även två försäljningskontorer i Tammerfors och Åbo,  som båda erbjuder lokal kännedom om de närliggande områdena. Lagret i Åbo underlättar de logistiska arrangemangen i västra Finland. I Vanda finns även mogningsrummet för bananer, som anses vara ett av Europas modernaste.

Se video

Leveranssäkerhet och bra produktomsättning

Avtalsjordbrukare

Utgångspunkten för allt är våra noggrant utvalda avtalsjordbrukare runtom i världen. Satotukku är också en betydande leverantör av inhemska produkter.

Avtalstransportörer

Varor levereras direkt till vår logistikcentral med hjälp av de modernaste transportlösningarna på marknaden. Tack vare vår snabba lageromsättning skickas produkterna sedan snabbt vidare till våra kunder.

Produktomsättningen

I Satotukkus logistikcentral finns ett röststyrt system som används för att samla produkter. Tack vare det kan vi uppehålla ett brett produktsortiment för våra kunder. Produkterna kan samlas snabbt och effektivt och leveranssäkerheten är lysande.

Förvaring av produkterna

Frukterna och grönsakerna förvaras i temperaturer som är skilt anpassade för varje produkt. I Satotukku finns 13 moderna mogningsrum för bananer.

Kvalitet

Färska produkter av den bästa kvaliteten är ytterst viktiga för oss. Genom att kontrollera kvaliteten av våra produkter regelbundet kan vi se till att våra kunder får endast frukter och grönsaker av den bästa klassen. Kvalitetskontrollen görs alltid manuellt.

Leveranssäkerhet

Satotukku levererar frukter och grönsaker till sina kunder dygnet runt. Den centrala placeringen av vår logistikcentral i Vanda gör det möjligt för oss att distributera produkterna direkt överallt i Finland. Satotukku har även en annan logistikcentral i Åbo.

Produktsäkerhet och kvalitet

Vi satsar stort på mottagningen av våra produkter och cirkulationen av produkterna i lagret. Eventuella avvikelser antecknas direkt och hanteras i god tid före produkterna når kunden.

Kvalitet och produktsäkerhet är grundvärden i vår verksamhet. Vi är stolta över våra produkter och kan garantera lagom mogna kvalitetsfrukter samt fungerande och flexibla leveranser till både små och stora kunder.

Bekanta dig med våra produkter