Vi känner våra avtalsjordbrukare

Satotukku samarbetar tätt med sina avtalsjordbrukare. Alla våra jordbrukare är GLOBALGAP-certifierade, vilket berättar om goda produktionsmetoder inom jordbruk.

För konsumenterna och återförsäljarna innebär GLOBALGAP-certifikatet en garanti på att produkten uppfyller en viss säkerhets- och kvalitetsnivå och att det är producerat på ett miljövänligt sätt med hänsyn till arbetstagarnas säkerhet, hälsa och välmående samt miljön.

Tät kontakt med jordbrukarna

Satotukku har alltid haft bra kontakt med sina jordbrukare. Vi vet var frukterna och grönsakerna kommer ifrån och hur de har odlats. Tillsammans med jordbrukarna har vi utvecklat flera olika produkter och kunnat introducera dem till marknaden många gånger, ofta på begäran av våra kunder. Goda relationer med jordbrukarna garanterar produkter av hög kvalitet, snabb logistik och flexibel verksamhet.

Agricola Soler e hijos i Spanien

På familjen Solers plantage Soler Adersur i Spanien odlas huvudsakligen isbergssallad.
Läs mer!

Agricola Soler i Spanien

Agricola Soler-plantagen grundades redan 1978. Där odlas produkterna med hänsyn till traditionerna, men med moderna odlingstekniker. 

Agricola Soler började sin verksamhet med att odla tomater. Isbergssallad har man odlat på plantagen i cirka 20 år och den är också numera deras huvudsakliga produkt. Området där plantagen befinner sig är det bästa i Spanien för odling av just isbergssallad, eftersom deras fält är belägna alldeles intill havet i Murcia. Där är temperaturen alltid 2–3 grader varmare än på andra håll i Spanien.

Styrkan av samarbete

På plantagen arbetar Bartolome Soler med sina fyra bröder. Plantagens grundare, pensionerade pappan Juan Soler, arbetar dagligen på fälten genom att överse arbetet. Samarbetet mellan Greenfoods egna upphandlande enhet Greenfood Iberica och Agricola Soler har fortgått redan i åtta år och plantagen är en av deras viktigaste samarbetspartners. På plantagen lastas 15–20 lastbilar sallad varje vecka och dessa sallader får även Satotukkus kunder njuta av.

Ahlbergs gård – ekologiskt nära

Familjen Ahlberg i Södra Sibbo odlar goda sallader, örter, ätbara blommor och många andra, härliga grönsaker.
Och allt givetvis ekologiskt. Läs mer!

Ahlbergs produkter har den äkta smaken!

Ahlbergs rötter härstammar från åkrarna i Vik på 1920-talet. Idag fortsätter Kaijus Ahlberg odlandet i tredje generation tillsammans med sin fru Minna i Immerby i Södra Sibbo.

I trädgården odlar Ahlberg goda sallader, örter, ätbara blommor och många andra, härliga grönsaker och andra specialiteter, som vetegräs. Ahlbergs produkter är alltid efterfrågade på såväl torget som de bästa resturangerna i Helsingfors. Numera fås produkterna även från många butiker i detaljhandeln.

I den mulliga myllan

I sin odling satsar familjen Ahlberg på kvalitet och de tar hänsyn till miljön i allt de gör. Salladerna och örterna växer i den näringsrika myllan, växthusen värms upp med träflis och elen produceras med vindkraft. Till butikerna levereras endast kapade grönsaker, myllan återvinns för nya planteringar. Ahlbergs skördetid varar från april till början av oktober. Med andra ord erbjuder familjen Ahlberg bästa möjliga närproducerade ekologiska livsmedel! Alla produkterna finns hos Satotukku!

Köparen känner sin jordbrukare

Produktens väg från jordbrukarens fält ända till konsumentens matbord är trygg och övervakad. Att kunna planera och förutse är mycket viktigt, särskilt vid import. Kvalitet och smak är de viktigaste kriterierna, men köpbeslutet påverkas även av priset.

Planeringen av inköpen underlättas dock av goda relationer till leverantörerna samt av produkternas tydliga säsonger, med hjäp av vilka man kan förutse kundernas köpbeteende. Samarbetet mellan inköp och försäljning är viktigt, eftersom information om priset och säsongen av en produkt måste vara tillgänglig för försäljningsavdelningen hela tiden och köparna är deras viktigaste informationskällor. Inköparens roll som bara en beställare av varan är i det förflutna. Vardagen för dagens inköpare är mycket mångsidig.

Kaisa Malmberg, Kommersiell chef, Satotukku

Bekanta dig med våra produkter