Vi känner våra avtalsjordbrukare

Satotukku har ett tätt samarbete med sina avtalsjordbrukare. Alla Satotukkus jordbrukare är GLOBALGAP-certifierade, vilket påvisar goda produktionsmetoder inom jordbruk.

För konsumenterna och återförsäljarna innebär GLOBALGAP-certifikatet en garanti på att livsmedlet uppfyller en godkänd säkerhets- och kvalitetsnivå och att det är producerat på ett miljövänligt sätt med hänsyn till arbetstagarnas säkerhet, hälsa och välmående och miljön.

Tät kontakt med jordbrukarna

Satotukku har alltid haft bra kontakt med sina jordbrukare. Vi vet var frukterna och grönsakerna kommer ifrån och hur de har odlats. Tillsammans med jordbrukarna har vi utvecklat och introducerat flera olika produkter på marknaden och många gånger på begäran från våra kunder. Goda relationer med jordbrukarna garanterar produkter av hög kvalitet, enastående och snabb logistik och en flexibel verksamhet.

Agricola Soler e hijos i Spanien

På familjen Solers plantage Soler Adersur i Spanien odlas huvudsakligen isbergssallad.
Läs mer.

Agricola Soler i Spanien

Agricola Soler-plantagen grundades redan 1978 och där odlas produkterna med hänsyn till traditionerna, men med moderna odlingstekniker. 

Agricola Soler började sin verksamhet med att odla tomater. Isbergssallad har man odlat på plantagen i cirka 20 år och den är också numera deras huvudsakliga produkt. Deras område är det bästa i Spanien för odling av just isbergssallad, eftersom deras fält är belägna alldeles intill havet i Murcia. Där är temperaturen alltid 2–3 grader varmare än på andra håll i Spanien.

Styrkan av samarbete

På plantagen arbetar Bartolome Soler med sina fyra bröder. Plantagens grundare, pensionerade pappan Juan Soler, arbetar dagligen på fälten med översyn. Samarbetet mellan Greenfoods egen upphandlande enhet Greenfood Iberica och Agricola Soler har fortgått redan i åtta år och plantagen är en av deras viktigaste samarbetspartners. På plantagen lastas 15–20 lastbilar sallad varje vecka och dessa sallader får även Satotukkus kunder njuta av.

Ahlbergs gård – ekologiskt nära

Familjen Ahlberg i Södra Sibbo odlar goda sallader, örter, ätbara blommor och många andra, härliga grönsaker.
Och allt givetvis ekologiskt. Läs mer.

Ahlbergs produkter har den äkta smaken!

Ahlbergs rötter härstammar från åkrarna i Vik på 1920-talet. Idag fortsätter Kaius Ahlberg odlandet i tredje generation tillsammans med sin fru Minna i Immerby i Södra Sibbo.

I trädgården odlar Ahlberg goda sallader, örter, ätbara blommor och många andra, härliga grönsaker och andra specialiteter, som vetegräs. Ahlbergs produkter är alltid efterfrågade på Helsingfors torg och bästa restauranger. Numera fås produkterna även från många butiker i detaljhandeln.

I den mulliga myllan

I sin odling satsar familjen Ahlberg på kvalitet och de tar hänsyn till miljön i allt de gör. Salladerna och örterna växer i den mulliga myllan, växthusen värms upp med träflis och elen produceras med vindkraft. Till butikerna levereras endast kapade grönsaker, myllan återvinns för nyplanteringar. Ahlbergs skördetid varar från april till början av oktober. Med andra ord erbjuder familjen Ahlberg bästa möjliga närproducerade ekologiska livsmedel! Alla produkterna finns hos Satotukku!

Köparen känner sin jordbrukare

Kedjan från jordbrukarens fält till konsumentens kasse. Planering och förutseende är mycket viktigt, särskilt vid import. Kvalitet och smak är de viktigaste kriterierna, men köpbeslutet påverkas även av priset.

Planeringen av inköpen underlättas dock av goda relationer till leverantörerna samt av produkternas tydliga säsonger, med vilka man kan förutse kundernas köpbeteende. Samarbetet mellan inköp och försäljning är viktigt, omedelbar information om priset och säsongen måste vara tillgänglig för försäljningsavdelningen i realtid och köparen är en av deras viktiga informationskanaler. Köparens roll som bara beställare av varan tillhör det förgångna. Vardagen för dagens goda konsumenter är mycket mångsidig.

Köpare, Kaisa Malmberg, Satotukku

Bekanta dig med våra produkter