Bananmogningen är en konstart

Satotukku var ett av de första företagen på 1970-talet som började med bananmogning i särskilda rum. Numera är Satotukku en av Finlands största aktörer inom bananmogning, och bananen är den mest köpta frukten i Finland. 

Den största delen av bananerna som kommer till Satotukku kommer från Panama, Costa Rica eller Ecuador till Satotukkus lager. Resan tar cirka 4–5 veckor. Efter den noggranna kvalitetskontrollen får bananerna mogna i bananrummet i cirka 6–7 dagar. Under mogningsprocessen blir bananen gul och färdig för försäljning med hjälp av naturlig eten, rätt fuktighet och temperatur. 

Hos Satotukku finns för tillfället 13 automatiserade bananrum i vilka det ryms fler än 20 000 lådor av banan. I bananrummen används en ny kylteknik där den inkommande kylan tillvaratas och utnyttjas, och på det här sättet sparar man väldigt mycket energi.

Bananens mogningsgrader

Så här mognar bananen

Färgskala 2. När bananen kommer till Satotukku, är den helt grön. Mogningsprocessen börjar.

Färgskala 3.  Bananen är 75 % grön och 25 % gul. Bananerna förvaras i rätt temperatur och fuktighet i 6–7 dygn.

Färgskala 4. Bananen är 25 % grön och 75 % gul. Färdig att transporteras till butiken.

Färgskala 5. Bananerna är gula, men ändorna är gröna. Nu är bananen som bäst för att säljas till konsumenterna. 

Färgskala 6. Bananen är helt gul och mogen att ätas. Bananen förvaras bäst i +13 °C.

Färgskala 7 är bäst på bananen då är den sötast och mogen.

Bananen är världens mest kända frukt.

Allra mest banan odlas i de tropiska delarna av världen, eftersom bananträdet kräver en årsnederbörd på 2 000–2 500 mm. Ur den underjordiska grundstammen växer bananklasen fram och bara efter några månader är den färdig att skördas. När bananplantan regelbundet kapas i markhöjd kan samma planta ge frukt i till och med tiotals år.

Bananmästaren vet

”Bananmogning är ganska automatiserat. Det rätta programmet gör att bananen mognar till försäljningsskick. Mogningsprocessen övervakas ändå noggrant, eftersom bananerna inte alltid reagerar som förväntat. Mogningen påverkas bland annat av jordmånen som bananträdet vuxit i, bananens ålder, förpackningen, transportsträckan och ankomsttemperaturen. Bananen måste i genomsnitt mogna i sex dagar och de viktigaste faktorerna är värme, fuktighet och naturlig eten, som gör att bananen mognar jämnt. Mogningen av bananer är ett resultat av långsiktig planering. Då man köper råa bananer ska man bereda sig på att bananen är i försäljningsskick först 10–14 dagar efter transporten och mogningsprocessen.

Bananen är en mycket viktig produkt både för butikerna och för Satotukku, och vi har satsat mycket på bananmogningsprocessen. Hos oss hittar du flera olika bananmärken, även vår egna ekologiska Rättvis Handel -banan som vi är speciellt stolta över."

Bananmästaren Petri Kivi, Satotukku