Bananmogningen är en konstart

Satotukku var ett av de första företagen på 1970-talet som började med bananmogning i sina egna bananmogningsrum. Numera är Satotukku en av Finlands största inom bananmogning och bananen den mest köpta frukten i Finland. 

Den största delen av Satotukkus bananer kommer från Ecuador till Satotukkus lager med direkta containrar utan omlastning. Resan tar cirka 4–5 veckor. Efter den noggranna kvalitetskontrollen mognas bananerna i bananrummet i cirka 6–7 dagar. I mogningsprocessen blir bananen gul och klar för försäljning med hjälp av  naturlig eten, rätt fuktighet och temperatur. 

Hos Satotukku finns i skrivande stund 13 automatiserade bananrum i vilka det ryms fler än 20 000 banankartonger. I bananrummen används en ny kylteknik där den inkommande kylan tillvaratas och utnyttjas, och på det här sättet sparar man väldigt mycket energi.

Bananens mogningsgrader

Så här mognar bananen

Färgskala 2. När bananen kommer till Satotukku, är den helt grön,  mogningsprocessen börjas.

Färgskala 3.  Bananen är 75 % grön och 25 % gul. Bananerna förvaras i rätt temperatur och fuktighet 6–7 dygn.

Färgskala 4. Bananen är 25 % grön och 75 % gul. Färdig att transporteras till butiken.

Färgskala 5. Bananerna är gula, men ändorna är gröna. Nu är bananen som bäst för att säljas till konsumenterna. 

Färgskala 6. Bananen är helt gul och mogen att ätas. Bananen förvaras bäst i +13 °C.

Bara vi importerar små och goda Chiquita Minis bananer. Deras smak är bäst i färg 6.

Bananen är världens mest kända frukt.

Bananodlingen är koncentrerad i de tropiska delarna av världen, eftersom den kräver en årsnederbörd på 2 000–2 500 mm. Ur den underjordiska grundstammen växer bananklasen fram och på några månader är den färdig att skördas. När bananplantan regelbundet kapas i markhöjd, kan samma planta ge frukt i till och med tiotals år.

Bananmästaren vet

”Bananmogning är ganska automatiserat. Det rätta programmet mognar bananen till försäljningsskick. Mogningsprocessen övervakas ändå noggrant, eftersom bananerna inte alltid reagerar som förväntat. Mogningen påverkas bland annat av urspungsjordmånen, bananens ålder, förpackningen, transportsträckan och ankomsttemperaturen. Bananen mognar på i genomsnitt sex dagar och de viktigaste faktorerna är värme, fuktighet och naturlig eten, som gör att bananen mognar jämnt. Mogningen av bananer är ett resultat av långsiktig planering. Då man köper råa bananer ska man bereda sig på att bananen är i försäljningsskick först 10–14 dagar efter transporten och mogningsprocessen.

Bananen är en mycket viktig produkt både för butikerna och för Satotukku, och vi har satsat mycket på bananmogningsprocessen. Hos oss hittar du flera olika bananmärken och vi är även stolta över vår egen ekologiska Rättvis handel-banan Fair Nando.

Bananmästaren Petri Kivi, Satotukku